Feb 17, 2019 12:06 Asia/Tehran
  • Suriyə silahlinə ğıvvon Həmah və İdlibədə bə terroriston mərkəz hucum bardən.

Suriyə silahlinə ğıvvon Həmah və İdlib ostanon ətrofədə bə terroristiyə qrupon mərkəz hucum bardən.

Bə Əlaləm xəbəriyə kanali elanon əsosi Suriyə silahlinə ğıvvon şanbə ruji Həmah Əltamənə və Kəfərzita mikrorəyonon ətrofədə bə terroristiyə qrupon rəker ğandə vıron hucum bardən.

eyne holədə Həmah şimaliyə hissə Məhrədəh məntəğədə Suriyə silahlinə ğıvvon bə terroriston mərkəz hucum bardən.

Edleb ostanədə həm Suriyə silahlinə ğıvvon Edlebı cənubiyə hissə Xanşeyxon mikrorəyoni ətrofədə bə terroriston mərkəz hucum bardən.

 

Tags