Sep 24, 2023 13:53 Asia/Tehran
  •  İroni atomi enerji təşkiloti rəyis bə Vyana varid be

İroni atomiyə Enerji Təşkiloti Yol, atomiyə enerji beynəlxalğə aqentiyəti iclosədə iştirokiro bə Vyana varid bıə.

Imruj İşəmbə İroni atomiyə enerji Təşkiloti yol Muhəmməd İslomi bə atomiyə enerji beynəlxalğə aqentiyəti umumiyə konfransi 67 minnə iclosədə iştirokiro de heyəti sədrədə bə Vyana varid bıə.

Milodi 2023 minnə sori Sentiyabrə manqi 25 tosə 29 minnə rujədə atomiyə enerji beynəlxalğə aqentiyəti umumiyə konfransi 67 minnə iclos bərpo bəbe.

Bə İrna raporti əsos, Maştə Dışəmbə atomiyə enerji beynəlxalğə aqentiyəti umumiyə konfransi 67 minnə iclosədə İslomi nıtğ kardedə.

İjən de atomiyə beynəlxalğə aqentiyəti mudir, Rafael Qərosi, İroni atomiyə sənaye muvəffəğiyəton təxəssusiyə nımoyeşqohku vindemon kardey iyən de kali kişvəron atomiyə enerji Təşkiloti yolon 2tərəfiyə vindemonon, ım səfədə əcumlə İroni atomiyə enerji Təşkiloti yol iyən çəy bə ico bıə heyəti bərnoməonkue.