May 18, 2024 19:32 Asia/Ashgabat
  • Eýran: Amerika we Günbatar halkara hukugyny bozmakdan çekinmeýärler

Eýran Yslam Respublikasynyň döwletiniň metbugat sekretary halkara hukugynyň durmuşa geçirilmeginiň gowşak kepilliginden ejir çekýändigini aýtdy we şeýle diýdi: “Amerika we Günbatar halkara hukugyny derejeleşdirlen görnüşinde kabul edendirler we olar halkara hukugyny bozmakdan çekinmeýärler diýip nygtady.

Eýran Yslam Respublikasynyň döwletiniň metbugat sekretary Ali Bahadori Jahormi şu şenbe güni şahsy sahypasynda halkara hukugynyň syýasy derejesi diýlip ýazylan ýazgyda halkara hukugynyň durmuşa geçirilmeginiň gowşak kepilliginden ejir çekýändir we Käbir syýasy gürrüňler hem bu görgüleri artdyrýar mysal üçin, Halkara Jenaýat Kazyýetine we kazylaryna kanuny borçlaryny ýerine ýetirendikleri üçin haýbat atan 12 totalitar Amerikan senatorynyň hatydyr diýip nygtadt.

Tags