Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Eýranyň wekilýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Eýranyň wekilýeti bilen duşuşyk geçirildi

2023-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Eýran Yslam Respublikasynyň Gülüstan welaýatynyň hakimi Ali Mohammad Zanganeniň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan çärelere gatnaşmaga gelen wekilýet bilen duşuşdy.

Türkmenistanyň Milli güni mynasybetli müň tussag üçin amnistiýa

Türkmenistanyň Milli güni mynasybetli müň tussag üçin amnistiýa

Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli bu ýurdyň prezidenti Serdar Bardimuhamedow 1180 tussag üçin amnistiýa buýrugyna gol çekdi.

Bütindünýä gümrük guramasynyň Baş sekretary bilen duşuşyk geçirildi

Bütindünýä gümrük guramasynyň Baş sekretary bilen duşuşyk geçirildi

2023-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow bilen Aşgabada sapar bilen gelen Bütindünýä gümrük guramasynyň Baş sekretary Kunio Mikuriýanyň arasynda gepleşikler geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Astrahan oblastynyň gubernatoryny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Astrahan oblastynyň gubernatoryny kabul etdi

2023-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkini kabul etdi.