May 24, 2024 09:22 Asia/Tehran
  • Seyd İbreym Rəyisi və deəy bə ico bıə heyəti şəhodəti barədə Tacikistoni prezdenti təsliyətə mesaj

Şərği Azərbaycan ostani Vərzəğan məntəğədə iyən İroni prezdenti vertəliyotiro icod bıə hodisədə Seyd İbreym Rəyisi və deəy bə ico bıə heyət şəhid bin. Həminə hodisə həxədə Tacikistoni prezdent təsliyətə mesajış votışe.

Bə İrna raporti əsos, Tacikistoni prezdent, İmom Əli Rəhman, Kişvəri şimol ğərb, şərği Azərbaycan Vərzəğan məntəğədə vertəliyot hodisədə İron İslom Respublika Seyd İbreym Rəyisi və deəy bə ico bıə heyəti şəhodəti xoto, qıləy mesaj ğolibədə təsliyət votışe və de İroni millət və devlət ıştə həmdardi elonış kardə.

Im mesaji dəvomədə İmom Əli Rəhman votışe: Şəhid Seyd İbreym Rəyisi, İron və Tacikistoni miyono çand tərəfiyə həmkoətion və rabitəon nığıləti iyən hevujəti və məntəğə iyən beynəlxalğə vey muhimmə məsələon həl kardeyədə vey muhhimə roli ifo kardəşe.

Tags