Jun 19, 2024 09:28 Asia/Tehran
  • De İron həmkoətiro Pokistoni milli mediyaon universiti hozzoəti

İron və Pokistoni mədəni rabitəon hevujəti cəhəto, Pokistoni milli zıvonon universiti, İslom Abadədə de İroni İslomi Respublika səforətxonə mədəni məşvərətəkə həmkoəti əlovə beyro ıştə hozzoəti elonış kardə.

Bə Tele-Rədio aqentiyəti raporti əsos, Pokistoni milli zıvonon universiti sədr, Məhmud Kiyani de İslom Abadədə İroni İslomi Respublika səforətxonə mədəni məşvərətəkə Məcid Meşki vindemonədə de Pokistoni Nomel universiti farsi ədəb və zıvoni qrupi, Pokistonədə İroni mədəni məşvərətəkə həmkoətiku ğədrdonətiş kardə iyən mədəni, elmi və təhğiği muxtəlifə baxşonədə, de İroni İslomi Respublika ım universiti harcurnə həmkoəti elonış kardə.

Məcid Meşki ijən de Pokiston mədəni həmkoətionro de İron İslom Respublika hozzoti eloon kardey ıştə umu nışoş do ki 2 qılə kişvəri çokə rabitəon ki İroni bə rəhmət şe perzdent, Şəhid Seyd İbreym Rəyisi səfə cərəyonədə icod bıə dəvardəku vey əlovə bıbu. 

Tags