Feb 13, 2024 10:12 Asia/Tehran
  • İron İslam Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Nasir Kənani sionist rejimi silahinə ğıvvə həvoiyə hucumonış bə Rəfəh ğeyre hərbiyə məntəğon zid məhkumış karde.

Sionist rejim zinə bə Ğəzzə cənub, Rəfəh zid hucum iyən bombardımonədə təğribən 100 nəfər şəhid və xəylion həm yarəjə bedən.

İron İslam Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Nasir Kənani sionist rejimi silahinə ğıvvə həvoiyə hucumonış bə Rəfəh ğeyre hərbiyə məntəğon zid məhkumış karde.

Sionist rejim zinə bə Ğəzzə cənub, Rəfəh zid hucum iyən bombardımonədə  təğribən 100 nəfər şəhid və xəylion həm yarəjə bedən.

Xəbəriyə mənbəon elanışon kardə şəhid bə kəson veyə ədəd jenon və hırdənon hestin.

Bə İRNA xəbon əsosi Nasir Kənani 1 milyon Fələstinıjə avərə Rəfəhdə jiye həxədə işarəş karde və çəşnaviş do ki sionist rejim bə Rəfəh təcavuz iyən bə ım məntəğə zəminiyə hucumon təhdid bə insoniyə faciə və bə Fələstinı be mudafiə milləti zid bə coqlə canqiyə cinayət bois be bəzne.

 

Tags