Apr 15, 2024 09:09 Asia/Tehran

Ğomi şəhri əhali çı İslomi İnğılobi Muhafizə Korpusi bə sehyonist rejimi bepilotə təyyorə və rəket hucumi bədiqə,de avtomobilə şemoni bə İroni ın əks tədbiri ıştə şoyvonəti iyən himoyəşon ifodə kardə.

Tags