Jul 23, 2019 14:06 Asia/Tehran
  • Terroriston bə Suriyə Hələb təşkil doə hucumədə 15 nəfər ğeyre hərbi kıştə və yarəjə bedən.

Suriyə əmniyətiyə mənbəon terroriston bə Hələb şəhri ətrofədə bıə 2 qılə mikrorəyon 15 nəfəri kışte və yarəjə beku xəbəş do.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi terroriston zinə şanqo Suriyə şimal Hələb şəhri ətrofədə bə Əlcəmilə və Əlhəmdaniyə mikrorəyonon hucumədə 7 nəfər kıştə və 8 nəfər həm yarəjə bedən.

Tags