May 21, 2024 13:11 Asia/Tehran
  • İMT sər katibi təsliyyət mesaj

İMT sər katibi təsliyyət mesaj

İbıə Milləton Təşkiloti sər katib helikopteri eqıniye fociyədə çe İron İslom Respublikə prezdent Seyd İbreyim Rəyisi və əy mışoyiət kardə heyəti şəhodəti əloğədor səbəsəloməti doəşe.

Bə Tele-Rədyo xəbə aqentəti doə məlumoti əsos,İbıə Milləton Təşkiloti sər katib Antoniyo Quterreş bə İron İslom Respublikə prezdent şəhid İbreyim Rəyisi iyən əy mışoyiət kardə heyəti şəhodəti anqıl, bəçəvon xıyzonon,bə İroni hukuməti iyən bə milləti ıştə təsliyyət mesajış vığandə.

 

Tags