Sep 25, 2023 12:50 Asia/Ashgabat
  • Eýranyň Goranmak ministrliginiň metbugat sekretary: Günorta Gündogarda hiç bir deňlemäni Eýran bolmasa düzedip bolmaz

Eýranyň Goranmak ministrliginiň metbugat sekretary Günorta Gündogarda (Günbatar Aziýa) Yslam Eýrany bolmasa, hiç bir deňlemäni düzedip bolmaz diýdi.

Tasnim habar gullugynyň habaryna görä, Eýranyň Goranmak ministrliginiň metbugat sekretary Brigada generaly "Reza Talai Nik" Yslam Rewolýusiýasynyň ýeňşi başlandan soňra duşmanlaryň Eýrana garşy dildüwşükleriniň başlananlygyny aýdyp soňky ýyllarda şu wagta çenli ýüzden gowrak dildüwşük we krizis emele geldi we biz milletiň gatnaşmagynda we mertebesi belent ýolbaşçynyň ýol görkezmeleri bilen pitneleri güýçden düşürdik we indi duşmanlar Ortagündogarda hiç bir syýasatyň Eýransyz başa barmajakdygyny bilýärler diiýp nygtady.

Tags