Nov 16, 2023 17:11 Asia/Ashgabat
  • Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri: joşgunly saýlawlaryň geçirilmegine esas döretmek hemmeleriň borjydyr

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri joşgunly saýlawlaryň geçirilmegine esas döretmek ugurda ýerlik döredilmegini nygtadylar.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary ýolbaşçysynyň edarasynyň maglumat bazasyna görä, Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri Hezreti Aýatolla Hameneýi, Esasy Kanun Goragçylar geňeşiniň hukukçylary we ulamalary bilen duşuşygynda bu geňeşiň zähmetlerine we tagallalaryna ýokary baha berip, Goragçylar Geňeşiniň kanuny borçlary bilen baglanyşykly käbir pikirleri aýtmak bilen hemmeler şu ýylky joşgunly saýlawlary geçirmek üçin borçlydyrlar diýip beýan etdiler.

Eýranyň Yslam Şura Mejlisiniň 12-nji döwür saýlawy we ýolbaşçylygyň hünärmenleriň 6-njy döwür saýlawy 2024-nji ýylyň 1-nji martynda geçiriler.