Apr 14, 2024 12:25 Asia/Ashgabat
  • Daşary işler ministrliginiň beýany: Eýranyň Ysraýyla garşy hüjümleri Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasyna laýyklykda öz-özüni goramak hukugydyr.

Eýranyň Daşary işler ministrligi, Sionist režimiň Eýranyň Damaskdaky ilçihanasynyň konsullyk bölümine garşy alyp barylan elgatyjylykly hüjümine berilen gaýtawul, Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasyna laýyklykda öz-özüni goramak hukugynyň amala aşyrylmagydyr diýip yglan etdi.

Ýurdumyzyň çäginiň bir bölegi hökmünde Eýran Yslam Respublikasynyň Damaskdaky ilçihanasynyň konsullyk bölümine edilen hüjümden we ýurduň ýedi hukuk geňeşçisiniň şehit bolmagyndan we halkara jemgyýetçiliginiň bu bikanun herekete jogap bermezliginden 10 gün soň 14-nji aprel, ýekşenbe güni irden Yslam Rewolýusiýasynyň Gorag Korpusy Ol basyp alyjy ýerlere pilotsyz we raketa atyp, bu elgatyjy režimi jezalandyrmaga synanşdy.