May 20, 2024 09:16 Asia/Ashgabat
  • Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri: hemmeler prezidentiň we halkynyň hyzmatkärleriniň saglygy üçin doga etsinler

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, hormatly prezident we onuň ýoldaşlary üçin bolup geçen ynjalyksyzlandyryjy waka öz täsirini beýan edip, Gudratygüýçli Alla hormatly we buýsançly prezidenti we ýoldaşlaryny Eýran halkynyň eline gaýtaryp bersin diýip beýan etdiler.

Yslam Rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneýi, Ymam Rezanyň (AS) doglan güni mynasybetli geçirilen Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň maşgalalary bilen duşuşygynda hormatly prezident we onuň ýoldaşlary üçin bolup geçen ynjalyksyzlandyryjy waka öz täsirini beýan edip, Gudratygüýçli Alla hormatly we buýsançly prezidenti we ýoldaşlaryny Eýran halkynyň eline gaýtaryp bersin diýip beýan etmek bilen Eýran milleti gaýga galmasynlar ýurduň dolandyryş işlerinde bökdençlik döremez diýip beýan etdiler.