May 20, 2024 09:23 Asia/Ashgabat
  • Prezidenti alyp barýan dikuçary tapyldy

Eýran Yslam Respublikasynyň Gyzyl ýarymaý Jemgyýetiniň başlygy prezidenti we ýoldaş delegasiýany alyp barýan dikuçaryň gaçan ýeriniň tapylandygyny habar berdi.

habar gullugynyň habaryna görä, Eýran Yslam Respublikasynyň Gyzyl ýarymaý Jemgyýetiniň başlygy Huseýin Koliwand şu duşenbe güni irden şeýle diýdi: Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ebrahim Raisini alyp barýan dikuçar Gündogar Azarbaýjan welaýatynynyň Warzghan sebitinde tapyldy diýip yglan etdi.

Kouliwand heläkçilige uçran dikuçaryň ýerleşýän ýerini bilenden soň, gynansak-da, dikuçaryň içindäkileriň diridigini görkezýän alamatlaryň tapylmandygyny aýtdy.

Tags