Jun 20, 2024 09:00 Asia/Tehran
  • Ermənistoni boks beynəlxalğə mısobiğəonədə İroni varzışkoron dəvəşey

Ermənistoni boks beynəlxalğə mısobiğəonədə İroniku Şərği Azərbaycani ostan komanda bə 3 qılə telı, nığə və bırınc dast peydo kardışone.

Bə Tele-Rədio aqentiyəti raporti əsos, Ermənistoni Respublika prezdenti kubok beynəlxalğə mısobiğəonədə de 10 qılə kişvəriku vey əcumlə İron, Erməniston, Qurcıston, Monteneqro, Ğəzaxıston və Rusiyə bərpo be, Im mısobiğəonədə İroni varzışkor, Rozbe Səfəri +92 kiloqerəmə vəznədə bə telı medal dast peydoş kardə.

İroni 2 qılə co varzışkor həm yəni 80 kiloqerəmə vəznədə Muhəmməd Məhşəri və 92 kiloqerəmə vəznədə Əmin Məcnuni de tərtibi bə nığə iyən bırınc medali dast peydo kardışone.