Sep 25, 2023 10:27 Asia/Tehran
  • İroni Yunan-Roma dəçeke Olimpiya 4minnə səhmiyə kəsb bıə

Dınyo 2023 minnə sori ğəhrəmonəti Yunan-Roma dəçeke 67 kiloqerəmə vəzni reytinq mısobiğədə İroni dəçeke əqət bə bırınc medal rəsə.

Bə İsna aqentiyəti raporti əsos, ımruj İşəmbə və Dınyo 2023 minnə sori ğəhrəmonəti Yunan-Roma dəçeke rəğabəton oxonə rujədə, oxonə 3 vəznədə, İroni coyli baği mandə nımoyəndə Muhəmməd Rıza Qərai, 67 kiloqerəmə vəzni reytinq vindemonədə, de Ermənistoni varzışkor, Selavik Qalstiyan mısobiğəş do iyən bə bırınci medal dast peyoş kardə bə oləmpiya səhmiyə kəsbış kardə.

Nəhayətədə, Milodi 2023 minnə sori Serbiya beynəlxalğə mısobiğəonədə İroni Yunan-Roma dəşeke 130 qerəmə kiloqerəmə vəznədə de Əmin Mirzazade vositə 1 qılə telı, 82  kiloqerəmə vəznədə de Əlirıza Mohəmmədi vositə 1 qılə nığı medal iyən 55 kiloqerəmə vəznədə de Poya Dadmehr, 67 kiloqerəmə vəznədə de Muhəmməd Rıza Qərai və 97 kiloqerəmə vəznədə de Muhəmməd Hadi Saovi vositə 3 qılə bırınci medal kəsb kardəşe və ıştə ko bə oxo rosnişe.

Tags