Apr 13, 2024 10:07 Asia/Tehran

Xorasane-Rəzəvi əyoləti mərkəzi şəhr Məşhədi Millat parkədə rangaranqə loləon əvəsori festival, bə turist iyən zəvvoron rəğbəti səbəb beydə.

Tags