Apr 15, 2024 13:48 Asia/Tehran
  • Ironi xarici koon vəzir:əqər sionist rejim bə İroni zid qıləy hərəkət bıko,de qıləy vey şiddətinə cəvobi dim bə dim bəbe.

ironi xarici koon vəzir:əqər sionist rejim bə İroni zid qıləy hərəkət bıko,de qıləy vey şiddətinə cəvobi dim bə dim bəbe

İroni xarici koon vəziri çəşnaviş do əqər sionist rejim  bə İroni zid  qıləy ciddiyə hərəkət təşkil bıkə de ğətiyəti  de ve ciddiyə cəvob dim bə dim bəbe.

İroni xarici koon vəzir Huseyn Əmir Əbdullahiyan  de Rusiyə xarici koon vəziri təşkil doə telefoniyə votımonədə   fələstinı işğaliyə sərzəmini hədəfonədə İroni silohinə ğıvvə  hərbiyə hərəkəti  təşkil be barədə ətrofinə məlumatış do və təkidış karde ım məhdodə hərəkət  sionist rejimi vəy qəte və əvoni bə çəvon cəzo rosne xoto bə və əqər ım rejim bə İron İslom Respublika zid qıləy ciddiyə hərəkət təşkil bıkə de ğətiyyəti  ve şiddətinə cəvobədə dim bə dim bəbe.

 

Tags