Jun 19, 2024 13:14 Asia/Tehran
  • İroni səfir: İron Həcci mərosimi vəhdəti simvol zınedə

İroni səfir: İron həcc mərosimi vəhdəti simvol zınedə

İroni ərəbıstonədə bıə səfiri votışe: İron İslom Respublika məsul şəxson həcci, vəhdəti simvol iyən mıslmonon bə Xıdo nez beyu qıləy yolə fırsət və mıslmonon koonədə təfəkkur kardeyu erjinə zəman zındən.

İroni ərəbıstonədə bıə səfir Əliriza Enayəti de ərəbiyə indipendent təşkil doə  votımonədə əlovəş karde Xıdo kə ironıjə zairon həc mərosimi fərozəon çərçivəku kəno heç qılə fəaliyyət və hərəkət əncom nibədon.

Enayəti votışe: təğribən 90 həzo ironıjə zair ərəbıstonədə mənəviyə rujon və şəvon dəvordoneydən və həcc mərosimi har qılə problemonku kəno Məkkədə bərpo kardən.

 

Tags