Jun 19, 2024 13:28 Asia/Tehran
  • Ğəzzədə qenosidi vəy qəteyu ironi xarici koon vəzorətxonə mudiri təkid

İroni xarici koon vəzorətxonə səvon ommidvar mande de həmkoəti islamiyə ommət Ğəzzədə bə can canqi cinayəton və qenosidi orəxe və ruj bə ruj bə vəhdəti şohid bıbon.

İroni xarici koon vəzorətxonə səvon ommidvar mande de həmkoəti islamiyə ommət Ğəzzədə bə can canqi cinayəton və qenosidi orəxe və ruj bə ruj bə vəhdəti şohid bıbon.

İRNA zinə bə ironi Bokuədə bıə səforətxonə nəğli əsosi elonış kardeironi xarici koon vəzorətxonə səvon Əli Bağıri Kəni bə Azərbaycan Respublika xarici koon vəzir Ceyhun Bayramovi vığandə mesajədə de səidə ğıbunə idi mınosibəti təbrikış vote və Ğəzzə canqi vəy qəteyu bə islamiyə məmləkəton mıştərəkə hərəkət təkidış karde.

 

Tags