Apr 15, 2024 08:17 Asia/Tehran
  • israyili əmniyət muəssisə: Amerkə və sionist rejim muvəffəğ nıbin bə İroni hucumi mane bıbun

Seonist rejimi əmniyətiyə mutaliyə muəssisə etırofış karde ki, Amerkə və israil muvəffəğ nıbin bə israili hərbiyə mərkəzon hucum nıkardeyo bə İroni mane bıbun

Bə İrna xəbəriyə mərkəzi raporti əsos seonist rejimi əmniyəti mutaliyə muəssisə de inki, israil bə qıləy deramatikə şəvi şoyd be etırof kardey ki, ın şəvədə İslomiyə İnğilobi nığı doə Sepah de 200 qılə rəket iyən 300 qılə bepilotə təyyorə bə ın rejim hucumış barde etırof kardey əlovəş karde ki, ın hucumədə İron bə israili rejim xəyli ziyanış daxil karde.

Tags