Apr 11, 2024 13:28 Asia/Tehran

sionist rejimi İsmail Həniyə fərzəndon bə şəhodət rosne tolışə alim Fumən şəhrıstani cumə imom hac ağa Nəğdi tərəfo məhkum bə

Tags