Apr 14, 2024 15:02 Asia/Tehran

Rusiyə Tolışon İnkişof Mərkəzi rəhbər bə İroni Tolışi Rədio doə mısohibədə votışe: bə sionist rejimi İroni həmlə ın rejimi himoyədorə kişvəron peştiş darışte

Tags