Apr 15, 2024 15:23 Asia/Tehran
  • Masalədə Mığoviməti şəhidon və şəhid komandir Zahidi iyən çəy duston bəyod dənoey mərosim bərpo bıə.

Zinə, 26 Fərvərdin 1403-ə Həşi sori I şambə ruji maştəvoni Masali Came məçitədə çı Masal şəhri rəsmiyon huzurədə mığoviməti şəhidon və şəhid komandir Zahidi iyən çəy duston bəyod dənoey mərosim bərpo bıə.