Apr 15, 2024 15:27 Asia/Tehran
  • Polkovnik Şadbəhr rəsmi surətədə Rizvanşəhr şəhrədə çı polis ğıvvon komandan be.

Qilon əyoləti polis komandir de Sərdar Maliki doə fərmoni polkovnik Hamid Şadbəhr Rizvanşəhr şəhri polis komandiri vəzifə təyin kardey bıə.

Polkovnik Hamid Şadbəhr Tolış şəhri Həviğ rəyoniku və çəy ko kitobçədə Ostoro umumi nevbətçi,Ostoro 11-ə polis şebə,Rizvanşəhr,həmən Tolış şəhri polis şebə mufəttişəti,Ostoro komandiri muavin və s.