Jun 21, 2024 12:47 Asia/Tehran
  • Masal şəhrıstoni virtual aləmi əktivə şəxson iclos bərpo be.

Çoşəmbə, Xorradə manqi 30 minnə rujədə, təlim iyən tərbiyə mərkəzi şəhid Əhmədi Ruşən salonədə Masal şəhrıstoni virtual aləmi fəalon və təbyin cihodi iclos bərpo be.

In iclosi hədəf, prezdenti səçıni astanədə sosyal şəbəkəonədə fəalon təbiinəkə fəaliyəton həmohənq karde ğeyd bıə.

Tags