Apr 10, 2024 11:23 Asia/Tehran

İran Peres: İroni pulad istehsoləkəyon assosiasiya Hİcri Şəmsi 1402 minnə sori İroni pulad zəncirə ixracati erj və mığdori statestika muntəşirış kardə ki puladi vey muhimmə muvəffəğiyətonku qıləyni, puladi zncirə ixracati erji 18 faiz əlovə bey yəni təğribən bə 1.2 milyard dollar rəsey be.