Jun 09, 2024 10:00 Asia/Tehran

İron İslom Respublika prezdenti vəzifəon icroəkə Tehron və Nuyə Dehli rabitəon bənav şe prossesiku ıştə rizoyəti elonış kardə və məntəğədə Hindostoni bənə vey muhimm və stratejikə şərik zınəşe.