Jun 13, 2024 13:51 Asia/Tehran

Amerkə ki çımiku bənav çand kərə sionist rejimiku himoyə kardey cəhəto muxtəlifə ğətnoməon vetoş kardə be və bənə ım rejimi vey muhimmə himoyədor bə hisob omeydə, tojədən Ğəzzədə otəşvəsiro tojə ğətnomə təklifış kardə ki əm niyyət şuraədə de 14 qılə mısbətə sədo və Rusiyə be tərəfə sədo təsdiğ be.

Tags