Sep 18, 2023 13:50 Asia/Tehran
  • Bə Nyu York səfə kardey bənav, Rəyisi de İslomi İnğilobi Yolə Rəhbər vindımonış kardə

İron İslom Respublika prezdent bə Nyu York səfə kardey bənav, de İslomi İnğilobi Yolə Rəhbər vindemonış kardə.

Bə Yolə Rəhbəri məğomi təşkiloti məlumatrosniyə mərkəzi raporti əsos, zinə İşəmbə İron İslom Respublika prezdent huccətul İslam vəlmuslemin, Seyd İbreym Rəyisi İ Bıə Milləton Təşkiloti 78minnə umumiyə icmaədə iştirokiro bə Nyu York səfə kardey bənav de İslomi İnğilobi Yolə Rəhbər Həzrəte Ayətullah xamenei vindemon iyən votımonış kardə.

Im vindemonədə prezdent, ıştə səfə bərnoməonku məlumton təğdimış kardə iyən inğilobi Yolə Rəhbər həm lozimə tovsiyəon bəyonış kardə və İron İslom Respublika prezdentiro muvəffəğiyət urzo kardə.

İron İslom Respublika prezdent Seyd İbreym Rəyisi, İ Bıə Milləton Təşkiloti 78minnə umumiyə icmaədə iştirokiro bə Nyu York səfə bəkay.

 İ Bıə Milləton Təşkiloti 78minnə umumiyə icmaədə nıtğ kardey, de kişvəron yolon vindemon, iyənNyu Yorkədə  İronıjon cəmədə nıtğ kardey əcumlə Rəyisi bərnoməonkue.

Tags