Jun 18, 2024 09:41 Asia/Tehran
  • İslomi dınyo mıtəfəkkiron bo Ğəzzə tanqəro sulh və əmn-əmonəti vardero bəpe cəhdkon.

İroni prezidenti səlohiyyəton vəzifə icroəkə umudəvo be ki,çın dıjdə idi ərəfədə de İslomi dınyo qırd məsul şəxson iyən mıtəfəkkiron ziyodə səyon bəpe bə reqiyoni sulh və əmn-əmonəti oqardo iyən məzlumə Ğəzzə tanqə işğalçi seonist rejimi cinayətonku ozod bıbu.