Jun 19, 2024 14:02 Asia/Tehran
  • Demokratə senatori Netanyahu çe AİŞ Konqresədə nıtğ kardey dəvəti tənğıd kardey

Demokratə senatori Netanyahu çe AİŞ Konqresədə nıtğ kardey dəvəti tənğıd kardey

Demokratə senatori Netanyahu çe AİŞ Konqresədə nıtğ kardey dəvəti tənğıd kardey

Merilend ştati demokratə senator çe seonist rejimi sər vəziri AİŞ Konqresədə ehandımoniro dəvətış tənğıd kardə.31 may 2024-ə sori torıxədə AİŞ Senati və Demokrat və Respublikaçiyə partiyon Nımoyəndəon Palatə lideron çe sehyonist rejimi iminə vəzir Benyamin Netanyahu Konqresi mıştərəkə iclosədə nıtğ kardero dəvət kardəşone.seonist rejimi sərvzəir iyuli 24-ədə AİŞ Konqresədə ehandənine.bə İRNA doə məlumoti əsos,AİŞ-i Merilend ştatiku bıə demokratə senator “Van Hollen” –i votəşe:Netanyahu bə AİŞ Konqresi dəvət kardey,çəy Ğəzzədə bıə nəzə iyən canqi strategiyə çe AİŞ tərəfiku pəsənd kardey zehniyyəti icod kardedə.

 

Tags