Sep 12, 2023 15:54 Asia/Ashgabat
  • Raisiniň Liwiýanyň premýer-ministrine we halkyna gynanç haty

Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti öz ýüzlenmesinde Liwiýanyň käbir ýerlerinde tupan we suw joşmagy sebäpli bu ýurtda käbir adamlaryň ölmegi sebäpli Liwiýanyň premýer-ministrine we halkyna gynanç bildirdi.

Soňky günlerde Ortaýer deňzinde emele gelen tropiki tupan Liwiýanyň gündogarynda ölüme sebäp boldy we ýurduň infrastrukturasyna köp zyýan ýetirdi.

Şu sebäpli we IRIB habar gullugynyň habaryna görä; Sişenbe güni Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ebrahim Raisi bir hat arkaly Liwiýanyň käbir ýerlerinde tupan we suw joşmagy sebäpli bu ýurduň käbir halkynyň ölmegine, ýaralanmagyna we ýitirim bolmagyna gynanç bildirdi.

Raisiniň Liwiýanyň Milli Agzybirlik hökümetiniň premýer-ministri Abdulhamid Al-Dabibaha iberen ýüzlenmesinde şeýle diýilýär: Eýran Yslam Respublikasynyň hökümeti ejir çeken sebitleriň ilatyna kömek bermäge, lukmançylyk we derman kömegini we beýleki zerur zatlary ibermäge taýýardygyny mälim etdi.

Şu wagta çenli bu ýurtda tupanyň pidalarynyň sany iki müňden geçdi.

Tags