Jun 18, 2024 12:58 Asia/Ashgabat
  • Eýranda geçiriljek prezident saýlawlarynyň ilkinji çekişmesi geçirildi

Eýranda geçiriljek prezident saýlawlarynyň 14-nji tapgyryna dalaşgärleriň ilkinji telewideniýede geçirilen saýlaw çekişmesi geçirildi.

Eýranyň on dördünji prezident saýlawy 2024-nji ýylyň 28-nji iýunynda (1403-nji ýylyň 8-nji Tirde) geçiriler.

Eýranyň 14-nji prezident saýlawyna dalaşgärleriň ilkinji telewideniýede geçirilen çekişmesinde "Massud Pezeşkian", "Mustafa Pourmohammadi", "Said Jalili", "Alireza Zakani", "Saýed Amirhuseýin Gazizadeh Haşemi" we "Muhammet Bager Galibaf" saýlaw kandidatlary ykdysady meselelere ünsi jemlediler we öz programmalaryny düşündirdiler we alyp baryjynyň soraglaryna we beýleki dalaşgärleriň gozgan temalaryna jogap berdiler.

çekişme 3 esasy etapda geçirildi, şol döwürde her tapgyrda her kandidat ilkinji 4 minutda hünärmenleriň soraglaryna jogap berdi we ikinji 4 minutda beýleki dalaşgärleriň aýdanlary barada öz pikirini beýan etdi.

çekişmäniň jemleýji tapgyrynda her kandidat çykyşyny 6 minutda jemledi.