Jun 18, 2024 15:54 Asia/Ashgabat
  • Yslam respublikasynyň ilçisi: Eýran Hajy agzybirligiň beýany hasaplaýar

Eýranyň Saud Arabystanyndaky ilçisi, Eýran Yslam Respublikasynyň häkimiýetleriniň Hajy musulmanlaryň agzybirliginiň we ýakynlygynyň merkezi we oky hasaplaýandygyny we Hudaýa ýakynlaşmak we musulmanlaryň işleri barada oýlanmak üçin ajaýyp pursatdygyny aýtdy.

Eýranyň Saud Arabystanyndaky ilçisi "Alireza Enaýati" "independent Arap" gazetine beren interwýusynda Hudaýyň öýüne gelen eýranly zyýaratçylaryň haj dessurlarynyň çäginden daşarda hiç hili iş etmeýändigini aýtdy.

Enaýati, 90 müňe golaý eýranly zyýaratçynyň Saud Arabystanynda ruhy gündizleri we gijeleri geçirendigini, keramatly Mekgede hiç hili kynçylyksyz haja dabaralaryny berjaý edendigini we Pygamberimiziň (saw) mawzaryna we metjidine we Baky gonamçylygyna baryp görendiklerini aýtdy.

Eýranly diplomat, eýranly zyýaratçylaryň Hudaýyň öýünde iň tertipli zyýaratçylaryň biridigini, Yslam Respublikasynyň bolsa Haj we däp-dessurlary we ruhy atmosferasy bilen tanyşmagy üçin dürli saglyk, medeni, administratiw we dini okuw kurslaryny guraýandygyny aýtdy.

Enaýati şeýle-de Haj we zyýarat guramasynyň we Ýolbaşçynyň wekiliýetiniň eýranly zyýaratçylary gowy gurandygyny we Saud Arabystanynyň, zyýaratçylaryň işini ösdürmek we ýeňilleşdirmek üçin hem köp tagalla edendigini aýtdy.

Şu ýyl Eýrandan 87,550 adam haj dessurlaryny ýerine ýetirmek üçin ýurduň 21 uçuş stansiýasyndan 614 kerwen görnüşinde iberildi.

Tags