Sep 03, 2023 09:38 Asia/Tehran
  • İron və Tırkiyə 3 milyard dollari ticorət

Imsori 7 manqi iminnədə İron və Tırkiyə ticorət 3 milyard dollariku vey bıə.

Bə Təsnim aqentiyəti zinə ruji raporti əsos, Tırkiyə vey tojə statestikaon nışo dodən ki Miladi 2023 minnə sori 7 manqi əvvələdə, de İron ım kişvəri ticori mıbodiləon bə 3 milyardo 25 milyon dollar rəsə.

Dəvardə sori Yanvari tosə İyuli manqonədə bə İron, Tırkiyə ixracat 2 fayiz əlovə bıə iyən bə 1 milyardo 663 milyon dollar rəsə. Miladi 2022 minnə sori mıddətədə bə İron, Tırkiyə əmtəə ixracat 1 milyardo 701 milyon dollar be.

Imsori iminnə 7 manqi mıddətədə həm bə Tırkiyə İroni əmtəə ixracat 1 milyardo 362 milyaon dollar be.

Həmçınin Milodi 2022 minnə sorədə bə Tırkiyə İroni ixracat 2 milyardo 145 milyon dollar be.

 

Tags