Jun 16, 2024 10:31 Asia/Tehran
  • Rusiyə BRİKS-i hənəkon; İroni nımoyəndə uşu telı medali bə dastış vardə

İroni uşu Nən Quen baxşədə nımoyəndə, Rusiyə BRİKSi hənəkonədə telı medali bə dastış vardə.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, merdon Talu baxşədə BRİKS-i hənəkon uşu rəğobəton 3minnə rujədə, çəmə kişvəri nımoyəndə  Şahin Bəni Talebi de 9.85 numrə və de iminnə vırə kəsb kardey ım rəğobətonədə telı medal bə dastış vardə.

Milodi 2024 minnə sori BRİKS-i hənəkonədə ım tıle medal, İroni uşu kərvoni iminnə telı medal bə hisob omeydə.