Apr 14, 2024 10:27 Asia/Tehran

İroni muxtəlif məntəğonədə bıə millət bə sionist rejimi zidd bıə İroni Sepah təşkiloti həmləonku ğədrdonəti kardışone.

Tags