Dec 07, 2023 23:25 Asia/Tehran
  • Əmirəbdullahiyan: vəomə rujon, israil rejimiro vey dəhşətin bəbe

İron İslom Respubliak xarıci vəzir de Ğətəri xarıci vəzir və çəy iminnə vəzir telefoniyə votımonədə əlovəş kardə: vəomə rujon, israil rejimiro vey dəhşətin bəbe.

Bə İrna raporti əsos, zinə şəv, və de telefoni votımonədə Huseyn Əmirəbdullahiyan və Ğətəri xarıci vəızir iyən çəy iminnə vəzir şeyx Muhəmməd Ben Əbdul Rəhman Ale sani, bə Fələstini milləti ələyh, cari hucumon və ğərbi sahil və Ğəzzə oxonə təhəvvulaton təğib kardışone.

2 qılə kişvəri xarıci vəziron, Ğəzzə və ğərbi sahilədə bə jenon və hırdənon ələyh israil rejimi cinoyəton məhkum kardey bəpeşt, beynəlxalğə ictimaku tələbışon kardə ki təcili surət, israil rejimi səmtiku beynəlxalğə prinsipon oşkoə darıştey və etosniye və canqi cinoyəton oqəton.

2 tərəf ijən bə Fələstini milləti insoni koməkon ya həmonə humanitarə hevujə vığandey təkidışon kardə.