May 27, 2024 14:22 Asia/Tehran
  • 12 sor dəvarde bəpeştə  Feysəl Əlmocfəl Ərəbıstoni suriyədə bıə tojə səfir  vıjniyə be.

Feysəl Əlmocfəl Məlik Səlman Bin Əbdiləziz Ale Səud və şəhzadə Muhəmməd Bin Səlman Bin Əbduləziziku əy Ərəbıstoni suriyədə bıə səfiri unvanədə vıjniye xoto ğədrdanətiş kardə.

12 sor dəvarde bəpeştə  Feysəl Əlmocfəl Ərəbıstoni suriyədə bıə tojə səfir  vıjniyə be.

Feysəl Əlmocfəl  Məlik Səlman Bin Əbdiləziz Ale Səud və şəhzadə Muhəmməd Bin Səlman Bin Əbduləziziku  əy Ərəbıstoni suriyədə bıə səfiri unvanədə vıjniye xoto ğədrdanətiş kardə.

Im 1 minnə səfire ki Ərəbıston  Dəməşğədə  bə Suriyə zid təşkil bə canqi bəpeştə rabitə ğət beədə təinış kardə.

 

 

Tags