Sep 19, 2023 13:38 Asia/Tehran
  • Ostoro voşədə rekordış jə

Dəvardə 48 saatdə Ostoroədə həmmə şəhronsə ve voş voə

Bə Qilani telerədyo xəbon əsosi Qilan ostani  həvosot idarə tosə ımşanqonə şəvi oxo bə voşi voe işarəş kardə və votəşe Ostoro şəhrıstan təğribən de 271 milimetr voş dəvardə 2 rujədə həmməysə veyə voşış bə

Tags