Feb 13, 2024 08:59 Asia/Tehran
  • Tolışədə şəhidi inə bə rəhmət şə

Şəhid Davod Sərməsti inə bə rəhət şə.

Haciyə Xanım Yasəmən Fərəcinejad, Şəhid Davod Sərməsti inə, 74 sorəti sinnədə bə piyə jenəti xoto bə rəhmət şə.

Hicri Şəmsi 1344 minnə sori şəhrivərə manqi 9 minnə rujədə, Tolışi Həviğ baxşi Şirabadədə Şəhid Davod Sərməst bə dınyo omə iyən Hicri Şəmsi 1365 minnə sori Xordadə manqi 24 minnə rujədə Hac Omran əməliyotiyə məntəğədə bə şəhodət rəsə.