Jun 11, 2024 11:00 Asia/Tehran

Fələstini mubarizə qrupon, Ğəzzə təhəvvulaton barədə İ Bıə Milləton Təşkiloti əmniyyət şuraədə Amerkə təklifi ğətnomə təsdiğ bey reaksiyaədə təkidışon kardə: ım ğətnomə bə icroiyə qarantiya ehtiyocış heste.

Tags