Jan 13, 2019 14:18 Asia/Tehran
  • İraği Ələnbar ostanədə İŞİD terroristiyə qrupi 5 qılə sərkərdə həlokət.

İraği silahlinə ğıvvon Ələnbar ostanədə bə İŞİD terroristiyə qrupi mandə uzvon zid qıləy tojə əməliyatdə çı terroristiyə qrupi 5 qılə sərkərdəonku bə həlokət rosnedən.

Someriyə niyoz kanali nəğliku Mehr aqentəti ımruj xəbəş do İraği silahlinə ğıvvon ım əməliyatdə İraği ğərb Ələnbar ostani Əlrətbə şəhri cənubiyə roədə əncom bə.

ım əməliyatdə eyne holədə İŞİD terroristiyə qrupi xəyli uzvonku irağıjə ğıvvon dastədə bə həlokət rəsən və xəylion həm yarəjə bən.

İraği əmniyətiyə mənbəon zinə İŞİD ım məmləkəti şərğ Diyali ostani Xaneğeynədə bə İŞİD terroristiyə qrupi zid tojə əməliyaton təşkil kardeku xəbəşon doə.

Tags