Sep 17, 2020 14:03 Asia/Tehran
  • İraği şimal hissədə Əlhəşdulşəbi ğıvvonku 4 nəfər şəhid bən

İŞİD terroristiyə ğıvvon bə domo nışandeyu bıə əməliyatdə İraği Kərkok cənub ğərb hissədə bə di neziədə Əlhəşdulşəbi ğıvvonku 4 nəfər bə şəhodət rəsedən.

İŞİD terroristiyə ğıvvon bə domo nışandeyu bıə əməliyatdə İraği Kərkok cənub ğərb hissədə bə di neziədə Əlhəşdulşəbi ğıvvonku 4 nəfər bə şəhodət rəsedən.

Im daveədə terroristonku xəylion bə həlokət rəsedən və çandə nəfər həm yarəjə bedən.

 

Tags