Feb 12, 2024 14:04 Asia/Tehran
  • Trampi de NATO əloğədor  mubahisəynə  bəyonaton və Ğərbi şiddətinə reaksiyə

Trampi de NATO əloğədor mubahisəynə bəyonaton və Ğərbi şiddətinə reaksiyə

 Trampi de NATO əloğədor  mubahisəynə  bəyonaton və Ğərbi şiddətinə reaksiyə -AİŞ-i sabiğ prezdent vəçın kişfəri navədə omə ölkənin prezdentə səçınədə çe Respublikəçiyon  Partiyəku bıə nomizədi Donald Tramp xəbərdorəti kardəşeki,Rusiya de ıştə bə NATO alyansi uzvəti xarcon pərdaxt kardey iyən doeyro kifoyət ğədər  iştirok nıkardə kəson çiçış piyedə kardey bəzıne.

Tags