Jun 19, 2023 09:47 Asia/Ashgabat
  •  Türkmenistanyň daşary işler ministri Täjigistanyň ilçisi bilen duşuşdy

Bu ýurtdaky diplomatik işiniň tamamlanmagy mynasybetli geçirilen Täjigistanyň ilçisi bilen geçirilen duşuşykda Türkmenistanyň daşary işler ministri iki ýurduň arasynda dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdy.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Türkmenistanyň daşary işler ministri "Raşid Meredow" we Täjigistanyň bu ýurtdaky ilçisi "Farroh Şerifzadeh" iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri we geljegi barada şeýle-de Syýasy, diplomatik, täjirçilik, ykdysady, medeni we gumanitar hyzmatdaşlygyň meseleleri barada giňişleýin pikir alyşdylar.

Tags