Apr 10, 2024 11:32 Asia/Tehran

İroni İslomi Respublika rəsmi təğvimədə Fərvərdinə manqi 20 minnə ruj bənə atom texnoloqiya milli ruj nom noə bıə ki ım bə atom sənayeədə İroni alimon dəvominə cəhdon xotoe, qıləy sənaye ki har ruj bə çəy muvəffəğiyəton əlovə bəbe.