Jun 10, 2024 13:34 Asia/Tehran

İstanbolədə de İron, Tırkiyə, Malayziya, Əndoneziya, Misr, Niqeriya ,Pokiston və Bənqladeş kişvəron nımoyəndəon iştiroki, D8 nomo qrupi uzv bıə kişvəron xarıci koon vəziron fevğoladə iclos de bə sionist rejimi ələyh nəzəon bəyon kardey hədəfi bərpo be.

Tags